Jill Stuart_JS70068

Call VND

Kính gọng nữ

Thương hiệu: Jill Stuart

Chất liệu: Titanium

  • Nên đeo kính và tháo kính bằng cả hai tay.
  • Chú ý vệ sinh kính.
  • Không để kính tiếp xúc với nhiệt độ cao.
  • Cất kính cẩn thận khi không dùng đến.
  • Không chạm tay vào mắt kính.
  • Không tự ý sửa chữa kính.
  • Không đeo kính khi chơi các môn thể thao đối kháng.